Powrót do listy

Rejestracja informacji o organach nadających stopnie w uczelniach

W dniu 2022-06-02 w systemie POL‑on 2.0 została udostępniona możliwość rejestracji informacji o organach nadających stopnie w uczelniach.

Funkcjonalność jest dostępna dla użytkowników uczelni z rolą INST_DZIALALNOSC_NAUKOWA w module „Instytucje”, w zakładce „Działalność naukowa”, pozycja „Organy nadające stopnie”. Zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” uczelnie są zobowiązane do uzupełnienia i aktualizacji w systemie POL‑on informacji o organach nadających stopnie.

Więcej informacji w dedykowanym wpisie Pomocy.