Powrót do listy

Raporty studentów otrzymujących pomoc materialną

W dniu 30 października 2020 r. zostały udostępnione trzy raporty studentów otrzymujących pomoc materialną:

  • Raport studentów otrzymujących pomoc materialną po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub podejmujących ponownie studia pierwszego stopnia,
  • Raport studentów otrzymujących pomoc materialną w tym samym czasie na więcej niż jednym kierunku studiów,
  • Raport studentów otrzymujących pomoc materialną po upłynięciu okresu przysługiwania świadczeń.

Generowanie raportów możliwe jest z poziomu Modułu Raporty POL‑on 2.0 (obszar Studenci – nowy wykaz) dla użytkowników z rolami INST_PR_WS lub INST_PR_WS_PODGLAD zdefiniowanymi na główce uczelni.

Więcej informacji we wpisie pomocy systemu.