Powrót do listy

Przypomnienie o konieczności dostosowania stanowisk pracowników do nowej siatki – 30 września 2020 r.

Przypominamy, że podmioty szkolnictwa wyższego i nauki, które nie zrobiły tego wcześniej, powinny dostosować stanowiska pracowników do nowej siatki stanowisk wynikającej z ustawy 2.0. Należy to zrobić w terminie do 30 września 2020 r. Operacji tej dokonuje się w module Pracownicy, w zakładce „Warunki zatrudnienia”.

W przypadku stanowisk, które nie są przewidziane w nowej siatce, po 30 września 2020 r.:

  • system będzie uniemożliwiał zarejestrowanie takiego stanowiska;
  • w przypadku próby modyfikacji takiego stanowiska, które już jest zarejestrowane, pojawi się komunikat o błędzie; dozwolona będzie w tym zakresie jedynie modyfikacja daty zakończenia stanowiska – oczywiście w zakresie do 30 września 2020 r.

Więcej na temat siatki stanowisk przeczytasz tutaj.