Powrót do listy

Przygotowanie systemu POL-on do podziału dotacji dla szkolnictwa wyższego

W celu zmniejszenia nakładanych na uczelnie zadań administracyjnych i konieczności wielokrotnego sprawozdawania tych samych danych, została podjęta przez Ministra do Spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzja o wykorzystaniu w procesie wyliczania algorytmu dotacji podstawowej na rok 2017 wyłącznie danych przekazywanych przez Państwa do systemu POL‑on. Pozwoli to na przyspieszenie procesu obliczania dotacji podmiotowej w obszarze działalności dydaktycznej.

Dla zachowania ciągłości procesu przyznawania dotacji oraz stworzenia uczelniom możliwości zweryfikowania danych użytych w algorytmie przed jego ostatecznym wyliczeniem, udostępnione zostały w systemie POL‑on nowe wzory formularzy GUS o sygnaturach S-10, S-11, S-12 dokonujące częściowo automatycznych wyliczeń statystyk na podstawie danych przekazywanych do rejestrów jednostkowych. Ich użycie jest podyktowane koniecznością zapewnienia odpowiedniej wiarygodności wyliczeń na określony moment w czasie poprzez odłożenie kopii danych stanowiących podstawę naliczenia. Będzie to też przygotowanie do mającego nastąpić od przyszłego roku pełnego wykorzystania danych systemu POL‑on do realizacji obowiązków wynikających z potrzeb statystki publicznej.

Ze względu na świadomość obciążeń związanych z okresem przejściowym, gdy w tym samym czasie zasilane są rejestry systemu POL‑on oraz przygotowywane przez Państwa niezależnie statystki przekazywane do Głównego Urzędu Statystycznego, ostateczny termin na weryfikację i przekazanie przez Państwa danych do algorytmu przy pomocy formularzy GUS wyliczanych z systemu POL‑on określony został na dzień 27 stycznia 2017 roku. Prosimy o dokonanie dokładnej weryfikacji danych, zwłaszcza tych będących podstawą do wyliczenia określonych zmiennych w algorytmie dotacji podmiotowej w obszarze działalności dydaktycznej, i wysłanie formularzy w systemie POL‑on.

Zachęcamy do korzystania z materiałów i wyjaśnień dostępnych na stronach pomocy systemowej: