Powrót do listy

Propozycje zmian w imporcie masowym w związku z nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/parlament-przyjal-nowa-ustawe-o-szkolnictwie-wyzszym.html) rozpoczęliśmy wprowadzanie zmian w systemie POL‑on, które będą uwzględniały modyfikacje w masowym imporcie plików XML.

Na stronach pomocy technicznej (https://polon.nauka.gov.pl/polon/dokumentacja-masowego-importu-danych) opublikowaliśmy dokument pod tytułem Propozycje zmian w imporcie masowym w wersji 4.0 wraz ze schematem XSD. Prosimy o zapoznanie się z przedstawionymi przez nas sugestiami i zgłaszanie (do 30 sierpnia 2014) ewentualnych uwag na poniższe adresy e-mail:

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Uwagi do importu w wersji 4.0”.

Szczegółowy harmonogram działań związanych z integracją systemów opisany został we wspominanym wyżej dokumencie.