Powrót do listy

Propozycje zmian w imporcie masowym w związku z nowelizacją ustawy o finansowaniu nauki

W związku z nowelizacją ustawy o finansowaniu nauki rozpoczęliśmy wprowadzanie zmian w systemie POL‑on, które będą uwzględniały modyfikacje w masowym imporcie plików XML.

Na stronach pomocy technicznej opublikowaliśmy dokument pod tytułem „Propozycja zmian w masowym imporcie danych w związku z nowelizacją ustawy o finansowaniu nauki”  wraz ze schematem XSD w wersji 5.0.beta.

Prosimy o zapoznanie się z przedstawionymi przez nas sugestiami i zgłaszanie (do 15 maja 2015 r.) ewentualnych uwag na adres e-mail: polon_import@opi.org.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Uwagi do importu w wersji 5.0”.

Szczegółowy harmonogram działań związanych z integracją systemów opisany został we wspominanym wyżej dokumencie.