Powrót do listy

Projekty dotyczące upowszechniania nauki nie podlegają ewaluacji

Przypominamy, że projekty oznaczone jako „dotyczące upowszechniania nauki” nie podlegają ewaluacji.

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq/czym-sa-projekty-dotyczace-upowszechniania-nauki-jakie-sa-konsekwencje-zaznaczenia-tego-pola-w-formularzu/

Przypominamy również, że projekty dotyczące upowszechniania nauki to takie, w których przeważająca ilość zadań dotyczy upowszechniania wyników działalności naukowej, a nie samego prowadzenia badań. Projekty dotyczące upowszechniania nauki, to przede wszystkim projekty dotyczące organizacji konferencji, sympozjum, warsztatów naukowych albo np. wydania monografii. Ich głównym celem są działania popularyzujące i upowszechniające naukę. Będą to m.in. projekty finansowane w ramach programów Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała Nauka.

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq/czym-sa-projekty-dotyczace-upowszechniania-nauki-jakie-sa-konsekwencje-zaznaczenia-tego-pola-w-formularzu/

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq/czy-wprowadzane-do-pol-on-projekty-finansowane-z-ncn-dotycza-upowszechniania-nauki/

W celu oznaczenia projektu dotyczącego upowszechniania nauki w module projekty naukowe w atrybucie „Czy projekt dotyczy upowszechnienia nauki” wprowadzamy wartość „TAK”.

W ramach najbliższej aktualizacji systemu SEDN zostanie dodane ograniczenie, które spowoduje wykluczenie powyższych projektów z listy projektów uwzględnianych w SEDN.