Powrót do listy

Problem migracyjny dotyczący siatki stanowisk pracowników – możliwość automatycznego uporządkowania przez OPI PIB

OPI PIB wspólnie z MNiSW podjęło decyzję, że uczelnie, które nie przeprowadziły samodzielnie uporządkowania problemu migracyjnego mogą zostać objęte automatycznym procesem porządkowym przez OPI PIB – pod warunkiem dokonania stosownego zgłoszenia.

Niniejsza informacja jest skierowana do uczelni:

  • w których w wyniku migracji ze starego POL‑onu do nowego nastąpiła automatyczna konwersja stanowisk na nową siatkę, w wyniku czego część stanowisk została przekonwertowana na nową siatkę również wstecznie, z datą przed 1 października 2018 r. oraz
  • które nie przeprowadziły i nie chcą przeprowadzać procesu uporządkowania stanu warunków zatrudnienia w zakresie stanowisk samodzielnie.

Więcej na temat istoty problemu migracyjnego przeczytasz tutaj.

Uwaga! Operacja automatycznego uporządkowania zostanie wykonana na prośbę uczelni.

W tym celu należy założyć zgłoszenie w nowym systemie Helpdesk w POL‑on 2.0. Należy wybrać kategorię zgłoszenia „Techniczne”, obszar „Pracownicy” i podać temat „Zgoda na automatyczne uprządkowanie problemu z siatką stanowisk”. W treści zgłoszenia proszę potwierdzić, iż dany podmiot wyraża zgodę na wykonanie automatycznego procesu porządkującego problem migracyjny z siatką stanowisk.

Zgłoszenia będą zbierane do 16 października 2020 r. Po tym terminie zostanie wykonane uprządkowanie problemu migracyjnego dla podmiotów, które wystąpiły z powyższym wnioskiem.

W ramach automatycznego rozwiązania problemu migracyjnego OPI PIB uporządkuje zmigrowane warunki zatrudnienia, przyjmując za datę przejścia na nową siatkę stanowisk dzień 1 października 2018 r.

Uczelnie, które mają określoną inną datę przejścia na nowe stanowiska powinny:

  • skorzystać z dostępnych usług API REST dostarczonych przez OPI PIB (opisanych tutaj) lub
  • wykonać stosowne modyfikacje za pomocą interfejsu użytkownika (GUI).

Przypominamy jednocześnie, iż ostateczny termin przejścia na nową siatkę stanowisk to dzień 30 września 2020 r.