Powrót do listy

Oświadczenie o zgodności danych za rok 2022

W dniu 12.01.2023 r. w systemie POL‑on 2.0 została udostępniona możliwość składania oświadczeń o zgodności danych ze stanem faktycznym za rok 2022.

Ta funkcjonalność dostępna jest dla ról INST_REKTOR (w przypadku uczelni), INST_NAUK_DYREKTOR (w przypadku instytucji naukowych) oraz FED_PREZYDENT (w przypadku federacji) w module POL‑on „Oświadczenia o zgodności danych ze stanem faktycznym”.

Termin składania oświadczeń za rok 2022 to 31 stycznia 2023 r. Oświadczenia składa się według stanu na dzień 31 grudnia 2022.

Więcej szczegółów znajduje się we wpisie pomocy: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/oswiadczenia-o-zgodnosci-danych-ze-stanem-faktycznym/