Powrót do listy

Oświadczenie o zgodności danych za rok 2021

W systemie POL‑on 2.0 została udostępniona możliwość składania oświadczeń o zgodności danych ze stanem faktycznym za rok 2021. Funkcjonalność jest dostępna w module Oświadczenia o zgodności danych ze stanem faktycznym.

Dostęp do modułu wymaga nadania roli:

  • INST_REKTOR – w przypadku uczelni,
  • INST_NAUK_DYREKTOR – w przypadku instytucji naukowych,
  • FED_PREZYDENT – w przypadku federacji.

Termin składania oświadczeń za rok 2021 to 31 stycznia 2022.

Więcej szczegółów w dedykowanym wpisie pomocy: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/oswiadczenia-o-zgodnosci-danych-ze-stanem-faktycznym/