Powrót do listy

Oświadczenia o zgodności danych za 2023 rok

W systemie POL‑on udostępniliśmy możliwość składania oświadczeń o zgodności danych ze stanem faktycznym za rok 2023. Oświadczenia powinny zostać złożone, przez osoby kierujące podmiotem nauki i szkolnictwa wyższego, do dnia 31 stycznia 2024 r. według stanu danych na 31 grudnia 2023 r.

Role uprawnione do składania oświadczeń:
dla uczelni: INST_REKTOR
dla instytucji naukowych: INST_NAUK_DYREKTOR
dla federacji: FED_PREZYDENT
Więcej informacji we wpisie pomocy.