Powrót do listy

Osoby uprawnione do udziału w szczepieniach – aktualizacja

Informujemy, że zakres pracowników uczelni uprawnionych do udziału w szczepieniach został poszerzony o nauczycieli akademickich zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Aktualnie zatem do udziału w szczepieniach są uprawnione osoby spełniające następujące kryteria:

  1. nauczyciele akademiccy zatrudnieni w twojej instytucji w podstawowym miejscu pracy oraz nauczyciele akademiccy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy, bez podstawowego miejsca pracy i inne osoby prowadzące zajęcia (ale w przypadku, gdy osoby te nie są zatrudnione jako nauczyciele akademiccy z podstawowym miejscem pracy w innym podmiocie),
  2. urodzone po 31 grudnia 1955 r.,
  3. aktualnie zatrudnione na uczelni,
  4. niezgłoszone jeszcze do szczepień przez inną uczelnię.

Aktualne informacje na temat osób uprawnionych do udziału w szczepieniach są dostępne w Pomocy systemu POL‑on tutaj.