Powrót do listy

Opis danych i metodologii wyliczeń GUS za rok 2019

Zgodnie z zapowiedzią na stronach pomocy systemowej opublikowany został opis metodologii wyliczeń na potrzeby statystyki publicznej (GUS):

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/opis-metodologii-wyliczen-danych-w-sprawozdaniach-s-10-s-11-i-s-12-generowanych-w-systemie-pol-on/

 

Zgodnie z komunikatem w tym roku przekazanie danych do GUS zostanie wykonane w dniu 31.03.2020 na podstawie hurtowni danych (RAD-on). Informacje o sposobie przekazania danych nie podlegających wyliczeniom w POL‑on oraz raporty, dające możliwość weryfikacji poprawności wyliczeń, zostaną przekazane w późniejszym terminie.