Powrót do listy

Obsłużenie specyficznych przypadków zakończenia zatrudnienia w kontekście umów cywilno-prawnych

W dniu 28 grudnia została wdrożona opcja systemowa umożliwiająca obsłużenie brzegowych przypadków kończenia zatrudnień osób oświadczonych w dyscyplinach i jednocześnie świadczących usługi na bazie umowy cywilno-prawnej.

Szczegółowy opis przypadku i rozwiązanie systemowe zostało opisane w następującym artykule