Powrót do listy

Nowe zestawienie inwestycji w module Raporty

W dniu 22.07.2022 r. w module Raporty został udostępniony nowy obszar Inwestycje, w ramach którego można wygenerować raport „Inwestycje w systemie OSF”.

Dostęp do obszaru wymaga roli INST_INWESTYCJE_ADM.

Więcej informacji w dedykowanym wpisie pomocy systemu.