Powrót do listy

Nowe raporty w obszarze Jakość danych

W obszarze Jakość danych modułu Raporty zostały udostępnione nowe raporty:

  • Raport studentów z nieprawidłowymi datami ukończenia/skreślenia (stan bazy POL‑on z godz. 6:00 z dnia generowanie raportu),
  • Raport nieprawidłowych dyscyplin w zawiadomieniach o nadaniu stopnia doktora za rok 2020,
  • Raport pracowników dane osobowe (stan bazy POL‑on z godz. 6:00 z dnia generowanie raportu),
  • Raport nieoznaczonej dyscypliny wiodącej.

Zakres ról umożliwiających dostęp do raportów i ich dane szczegółowe zostały opisane we wpisie pomocy systemu.