Powrót do listy

Nowe oświadczenia pracowników w POL-on

W nawiązaniu do komunikatu MNiSW w sprawie oświadczeń informujemy, iż na naszych stronach pomocy technicznej zostały opublikowane specyfikacje plików importowych (XSD) wraz z przykładami uwzględniające nowe wzory oświadczeń pracowników naukowych . Nowa struktura importu wraz z pełną obsługą interfejsu użytkownika zostaną wdrożona w systemie POL‑on do 6 grudnia br. na środowisku produkcyjnym.  Wcześniej zmiany zostaną wprowadzone na środowisku testowym. Od czerwca zacznie obowiązywać również zwiększona częstotliwość (raz w tygodniu) odświeżania tego środowiska, będąca realizacją Państwa postulatów.

Przypominamy, iż zgodnie z przepisami prawa:

·        Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej pracownicy naukowi powinni złożyć po raz pierwszy do 30 listopada 2018 r.;

·        Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej należy złożyć po raz pierwszy do 31 grudnia 2018 r.;

·        Kierownicy podmiotów muszą sprawozdać do systemu POL‑on do 15 stycznia 2019 r. informacje dotyczące m.in. dwóch tych oświadczeń.