Powrót do listy

Nowa wersja modułu Studenci w systemie POL-on 2.0 (API: 1.57.0, GUI: 1.37.1)

W dniu 6.06.2023 r. została wdrożona nowa wersja modułu Studenci w systemie POL‑on 2.0. (API: 1.57.0, GUI: 1.37.1)

Nowości i poprawki wprowadzone w nowej wersji modułu:
Nowa funkcjonalność:

 • Umożliwienie korekty daty rozpoczęcia studiów zakończonych przed 1.10.2019 (po wcześniejszym zgłoszeniu do OPI PIB)
 • Dodawanie semestrów z okresu sprzed 01.10.2019 (po wcześniejszym zgłoszeniu do OPI PIB)
 • Umożliwienie usunięcia podstawy przyjęcia i kształcenia cudzoziemca przed 01.10.2019 (po wcześniejszym zgłoszeniu do OPI PIB)
 • Wydruk wyników filtrowania wykazu do pliku w formacie programu Excel (xls, xlsx).
 • Wydruk wyników filtrowania wykazu do pliku (PDF).

Szczegóły dotyczące wydruku wyników filtrowania (PDF i XLSX ) znajdują sie we wpisie pomocy.

Nowa reguła:

 • POL_4018 → Nie jest możliwe wykazanie punktów ECTS zatwierdzonych w procesie potwierdzenia efektów uczenia się na studiach rozpoczętych na podstawie rekrutacji bez przypisania do kierunku studiów. (Wydzielono z reguły POL_3165)
 • POL_4015 → Nie jest możliwe dodawanie świadczeń z okresu przed 1 października 2019 r. (Wydzielono z reguły POL_3393)

Zmiana walidacji:

 • POL_3393 → walidacja została podzielona na dwa walidatory:
  • POL_3393 – działa w przypadku, gdy studia mają semestry tylko z POL‑on1 i próbujemy zmodyfikować datę rozpoczęcia, notatkę lub znacznik nauczycielski (POL_3393 – Nie można edytować daty rozpoczęcia studiów, informacji o przygotowywaniu do zawodu nauczyciela oraz notatki dla studiów sprzed 1 października 2019 r.)
  • POL_4015 – działa, gdy próbujemy modyfikować świadczenia przed 1.10.2019 (POL_4015 – Nie jest możliwe dodawanie świadczeń z okresu przed 1 października 2019 r.)
 • POL_3163 → rozszerzenie dotychczasowej walidacji twardej o walidację miękką (POL_3163 – W przebiegu studiów nie można rejestrować wielokrotnie tego samego semestru roku akademickiego)
 • POL_3999 → rozszerzono walidację o warunek: gdy jednostka jest jednostką współprowadzącą kierunek i kierunek oznaczony jest jako studia wspólne (POL_3999 – Nie można zarejestrować studiów, które rozpoczęły się przed datą rozpoczęcia prowadzenia kierunku przez uczelnię)
 • POL_2756 → dodano warunek: Obywatelstwo jest wymagane dla osób, które rozpoczęły lub kontynuowały studia po 01.10.2014. (POL_2756 – Wymagane jest podanie obywatelstwa studenta)
 • POL_2743 → dodano warunek: Rok urodzenia jest wymagany dla osób, które rozpoczęły lub kontynuowały studia po 01.10.2014. (POL_2743 – Wymagane jest podanie roku urodzenia studenta); poprzednio była to twarda walidacja, obecnie zarówno twarda, jak i miękka reguła
 • POL_3165 → umożliwienie dodania liczby punktów ECTS zaliczonych w procesie potwierdzania efektów uczenia się w pierwszym chronologicznym semestrze, a nie semestrze oznaczonym jako pierwszy. (POL_3165 – Poprawność rejestracji liczby punktów ECTS zaliczonych w procesie potwierdzania efektów uczenia się)
 • POL_2724 → weryfikacja błędu również w przypadku, gdy podczas importu danych nie są one zmieniane (POL_2724 – Student, który nie pozostaje w procedurze skreślenia i nie posiada daty obrony lub skreślenia powinien posiadać rejestrację na kolejny semestr studiów)

Poprawa błędów:

 • Poprawiono → możliwości wybrania roku akademickiego podczas dodawania studiów. Błąd występował na wybranych przeglądarkach i wybranych wersjach przeglądarek.