Powrót do listy

Nowa wersja Modułu Studenci na środowisku produkcyjnym POL-on 1

W dniu 27.09.2021 r. na środowisku produkcyjnym została wdrożona  nowa wersja Systemu POL‑on 1.0, która zawiera zmiany dotyczące Wykazu studentów od 2019/2020.

Wprowadzone zmiany wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL‑on z dnia 22 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 71).

Zmiany w Wykazie studentów do 2019/2020 obejmują:

  • zniesienie konieczności wykazywania liczby punktów ECTS zaliczonych w wyniku realizacji kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela;
  • dodania nowego znacznika, który określa czy student realizuje kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela.

Zmiany dotyczą:

  • interfejsu aplikacji (nowe pole na ekranie dodawania i edycji informacji o studiach studenta)
  • importu masowego (zmiany w schemacie XSD, dodanie nowego opcjonalnego pola)

Nowy schemat XSD oraz Specyfikacja importu masowego dostępne są na stronie: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/specyfikacja-interfejsow-masowej-wymiany-danych-w-systemie-pol-on-w-wersji-2-0/

UWAGA!

W związku z Państwa pytaniami dotyczącymi importu masowego chcemy zapewnić, iż import masowy poprzez XML zostanie utrzymany do końca roku akademickiego 2022/2023. W przyszłości planowane jest ograniczenie danych możliwych do edycji importem masowym tj. blokada edycji studiów na tzw. starym kierunku, który był zarejestrowany w starym modelu kierunków w POL‑on 1.0 (dane na wykazie studentów używanym do 2019/2020).

Dodatkowo przesunięciu uległ termin wyłączenia edycji danych w wykazie studentów w Systemie POL‑on 1.0. Przesunięcie blokady edycji w Systemie POL‑on 1.0 skutkuje odroczeniem wdrożenia edycji w Systemie POL‑on 2.0.

Nowy termin nie powinien zakłócić sprawozdawczości GUS i bieżącego przekazywania danych dotyczących studentów. Termin wyłączenia edycji w wykazie studentów w Systemie POL‑on 1.0 zostanie podany w odrębnym komunikacie. W związku z powyższym podany w komunikacie z 21 lipca 2021 r. termin (tj. 1 października b.r.) przestaje obowiązywać.