Powrót do listy

Nadawanie uprawnień w jednostkach podrzędnych

Na życzenie użytkowników, w celu ograniczenia dostępu do danych pracowników, umożliwiliśmy administratorom nadawanie roli INST_PR w jednostkach podrzędnych (np. wydział).

Po nadaniu roli i zalogowaniu się do systemu w kontekście jednostki podrzędnej użytkownik będzie miał dostęp wyłącznie do rekordów do niej przypisanych.

Szczegóły – w dedykowanym wpisie pomocy.