Powrót do listy

Możliwość zarządzania statusem pojedynczych uruchomień w ramach studiów na kierunku

W dniu 29-06-2022 r. w systemie POL‑on 2.0 została udostępniona możliwość likwidacji pojedynczego uruchomienia w ramach studiów na kierunku.

Funkcjonalność jest dostępna dla użytkowników uczelni z rolą INST_KIERUNKI_ADM w module Kierunki studiów, z poziomu przeglądania danych wybranego uruchomienia (przycisk „Zlikwiduj uruchomienie”). Ścieżka pracy w systemie została opisana we wpisie pomocy https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/rejestracja-nowego-uruchomienia/(„Likwidacja uruchomienia”)

Dostępna dotychczas funkcjonalność likwidacji całości studiów na kierunku pozostaje bez zmian.