Powrót do listy

Modyfikacje w zatrudnieniu pracowników – zmiany w masowym imporcie XML

W odpowiedzi na zgłaszane postulaty związane z możliwością rejestracji w systemie POL‑on równocześnie wielu warunków zatrudnienia w tej samej jednostce, prowadzimy prace nad niezbędnymi zmianami w module pracowników naukowych oraz pracowników uczestniczących w pracach b+r.

Zmiany te obejmują również niewielkie modyfikacje w strukturze plików XML. Struktura pliku zostanie rozszerzona o opcjonalne pola <uid> w zatrudnieniu i w warunkach zatrudnienia pracowników, zawierające unikalne identyfikatory obiektów w systemie POL‑on. Dla przypadków, gdy pracownik posiada tylko jedne warunki zatrudnienia w danym czasie uzupełnienie tego pola nie będzie wymagane. Nowa wersja pliku będzie kompatybilna wstecz – wymagane będzie co najwyżej zwiększenie numeru schematu pliku walidującego.

Wdrożenie produkcyjne nowej wersji XSD zaplanowane zostało na połowę listopada. Na stronach pomocy systemowej prezentujemy nowy wzór pliku oraz szczegółową specyfikację zmian.