Powrót do listy

Modyfikacje w imporcie masowym – XSD 6.1

W wersji 7.9 systemu wprowadzone zostaną modyfikacje w strukturze plików XML masowego importu danych. Modyfikacja uwzględnia nowe pole "dziedzina wiodąca" w danych dotyczących pracownika. 

Na stronach pomocy technicznej opublikowane zostały nowe schematy XSD w wersji 6.1.

Zmiana nie jest kompatybilna wstecz.