Powrót do listy

Materiały po konferencji „POL-on i PBN – planowane i wdrożone zmiany” 31.03.2022 r.

Na stronach Pomocy POL‑on zostały opublikowane materiały po konferencji „POL‑on i PBN – planowane i wdrożone zmiany” odbywającej się 31.03.2022 r. w Warszawie.

Wydarzenie to było współorganizowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym.

Prezentacje z wystąpień są umieszczone w dedykowanym wpisie w Pomocy POL‑on. Natomiast nagranie będzie udostępnione w najbliższym czasie.

Dziękujemy za tak liczne uczestnictwo w tym wydarzeniu.