Powrót do listy

Komunikat w sprawie Kierunków studiów w nowych dyscyplinach

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją CKSST i zapisami nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” uprawniania do nadawania stopni posiadane w starych dyscyplinach przez wydziały uczelni zostały im odebrane wraz końcem kwietnia 2019. Natomiast uczelniom (instytucjom głównym) zostały nadane nowe uprawnienia w nowych dyscyplinach. Ten fakt wpływa na obsługę nadawania uprawnień do prowadzenia studiów. Do momentu uruchomienia nowego modułu „Kierunkistudiów”, obsługującego nowe dyscypliny studiów, nie będzie możliwe rejestrowanie uprawnień do prowadzenia studiów. Niezarejestrowane w tym okresie uprawnienia będą mogły zostać wprowadzone do systemu POL‑on pouruchomieniu przebudowanego modułu „Kierunki studiów”.

Nowy moduł systemu POL‑on obsługujący kierunki w nowych dyscyplinach będzie udostępniony we wrześniu br. Do końca tego miesiąca opublikujemy komunikat w sprawie migracji dotychczasowych kierunków studiów do nowego systemu.