Powrót do listy

Komunikat dotyczący masowego importu danych

W dniu 08.11.2012 wdrożyliśmy na środowisku produkcyjnym nowe rozwiązanie w procesie masowego importu danych, o którym informowaliśmy podczas konferencji zorganizowanych w Krakowie i Warszawie na początku lipca bieżącego roku (patrz: /polon/konferencje-i-szkolenia).

Rozwiązanie uwzględnione zostało w ramach struktury pliku XSD w wersji 2.1 i stanowi element do opcjonalnego wykorzystania. Wersja 2.1 została rozszerzona o dodatkową, opcjonalną sekcję <kluczOper> dla wybranych obiektów. Umożliwia ona m.in. identyfikację rekordu w bazie i zmianę wybranych parametrów służących do tej pory (w wersji 2.0.) jako atrybuty klucza, nie podlegające modyfikacji poprzez procedury importu.

UWAGA: Wykorzystanie schematu w wersji 2.1 jest całkowicie opcjonalne. Wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób rzutować na dotychczasowy sposób działania importu.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją oraz przykładowymi plikami XML w wersji 2.1 opublikowanym na stronach pomocy technicznej (patrz: /polon/dokumentacja-masowego-importu-danych)