Powrót do listy

Informacja o dowodach wpływu w opisach wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

Prosimy o zwrócenie uwagi, aby dla każdego dowodu wpływu, podłączanego do każdego z opisów wpływu, w polu zawierającym opis dowodu, zarówno w wersji polskiej, jak i w angielskiej, wprowadzić informację na temat daty jego publikacji w ostatecznej formie. Przy czym data ta powinna zawierać się w latach 2017–2021.

Więcej szczegółów znajduje się na stronach pomocy systemu POL‑on oraz w podręczniku użytkownika, pod poniższymi linkami: