Powrót do listy

Informacja na temat sekcji „Słuchacze, uczestnicy kształcenia specjalistycznego, doktoranci – ogółem, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską” w sprawozdaniu S-12 GUS

Mając na uwadze realne możliwości w pozyskaniu danych za rok akademicki 2020/21, zwłaszcza w odniesieniu do absolwentów, wypełnienie sekcji  „Słuchacze, uczestnicy kształcenia specjalistycznego, doktoranci – ogółem, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską” w sprawozdaniu S-12 za rok 2020 wyjątkowo nie jest obligatoryjne.

Jednocześnie sygnalizujemy potrzebę zbierania informacji o osobach, które otrzymały świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską. Informacja ta będzie już stałym elementem sprawozdawczości w zakresie danych o uczestnikach studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego oraz o doktorantach w sprawozdaniu S-12.

Szczegółowy komunikat GUS na ten temat jest dostępny tutaj oraz w dedykowanym wpisie Pomocy systemu POL‑on.