Powrót do listy

Import masowy – wersja 2.1

Przygotowaliśmy dla Państwa nowe rozwiązanie w procesie masowego importu danych, o którym informowaliśmy podczas konferencji zorganizowanych w Krakowie i Warszawie na początku lipca bieżącego roku (patrz: /polon/konferencje-i-szkolenia).

 

Rozwiązanie uwzględnione zostało w ramach struktury pliku XSD w wersji 2.1 i stanowi element do opcjonalnego wykorzystania. Wersja 2.1, została rozszerzona o dodatkową, opcjonalną sekcję <kluczOper> dla wybranych obiektów. Umożliwia ona m.in. identyfikację rekordu w bazie i zmianę wybranych parametrów służących do tej pory (w wersji 2.0.) jako atrybuty klucza, nie podlegające modyfikacji poprzez procedury importu.

 

W celu umożliwienia Państwu zapoznania się ze zmianami i ich przetestowania udostępniamy je najpierw wyłącznie na środowisku testowym pod adresem http://polon-demo.opi.org.pl

 

Będziemy wdzięczni za zgłoszenie ewentualnych uwag do nowego rozwiązania. Po ich rozpatrzeniu i uwzględnieniu udostępnimy nowy schemat na środowisku produkcyjnym równolegle z dotychczas działającą wersją 2.0

 

UWAGA: Wykorzystanie schematu w wersji 2.1 jest całkowicie opcjonalne. Wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób rzutować na dotychczasowy sposób działania importu.

 

Zachęcamy do zapozniania się z dokumentacją oraz przykładowymi plikami XML w wersji 2.1 opublikowanym na stronach pomocy technicznej (patrz: /polon/dokumentacja-masowego-importu-danych)