Powrót do listy

Harmonogram wdrożeń w POL-on w grudniu 2014

W związku z pojawiającymi się z Państwa strony pytaniami, przedstawiamy szczegółową informację związaną z planami zmian w systemie przewidzianymi na najbliższy tydzień:

Więcej informacji o zakresie zmian znajdą Państwo na stronie Wersji systemu.

 • W dniu 15.12.2014 wdrożona zostanie wersja oprogramowania o numerze 5.1 zawierająca:

  • Funkcjonalność umożliwiającą złożenie oświadczenia rektora do wykazu studentów (patrz: pomoc)

  • Mechanizm masowego uzupełniania danych osobowych na podstawie numeru PESEL

  • Pierwszą część poprawek w systemie na podstawie Państwa zgłoszeń

 • W dniu 15.12.2014 odświeżone zostanie również środowisko testowe POL‑on demo

 • Najpóźniej do 19.12.2014 wdrożona zostanie wersja o numerze 5.2 zawierająca:

  • Odblokowanie możliwości rejestracji informacji o stopniach naukowych dostosowanych do zmian wynikających z nowelizacji ustawy o stopniach i tytułach naukowych (moduł dr, dr hab.)

  • Odblokowanie zestawień minimum kadrowego w module pracowników

  • Poprawki pozostałych zgłoszeń (między innymi komunikatu „Brak dostępu” w imporcie masowym – opis błędu i doraźny sposób jego obsługi dostępny na stronach pomocy systemowej: Komunikat importu: brak dostępu)