Powrót do listy

Formularze GUS za rok 2017 w systemie POL-on

Z dniem 7 grudnia na środowisku produkcyjnym zostanie udostępniona możliwość generowania sprawozdań GUS (to jest sprawozdań S-10, S-11 i S-12) za rok 2017. Od dnia 4 grudnia zostanie natomiast udostępniona możliwość generowania i weryfikacji poprawności wyliczonych na środowisku testowym (adres środowiska testowego: https://polon-demo.opi.org.pl/) Przypominamy, że w roku 2017 system POL‑on jest jedynym kanałem składania wymienionych sprawozdań do GUS.

Pomoc systemowa dotycząca obsługi sprawozdań GUS znajduje się  nas stronach pomocy systemowej: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/integracja_gus/start

Opis metodologii wyliczeń wykorzystywanej w sprawozdaniach za rok 2017 znajduje się  nas stronach pomocy systemowej: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/integracja_gus/zakres_danych

Opis zmian uwzględnionych w sprawozdaniach za rok 2017 w stosunku do wcześniejszego roku znajduje się tu: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/integracja_gus/plan_prac

Przypominamy, że aby sprawozdanie zostało wygenerowane i wysłane do GUS, muszą być spełnione następujące warunki:

– wszystkie kierunki studiów prowadzone przez jednostką składającą sprawozdanie muszą mieć uzupełnioną klasyfikację ISCED,

–  wszystkie studia doktoranckie prowadzone przez jednostką składającą sprawozdanie muszą mieć uzupełnioną klasyfikację ISCED,

–  jednostka składająca sprawozdanie (zarówno jednostka główna jak i jej jednostki zamiejscowe) musi mieć uzupełniony numer REGON oraz adres e-mail,

– uczelnia lub instytucja naukowa składająca sprawozdania musi złożyć w systemie POL‑on oświadczenie rektora uczelni lub dyrektora instytucji naukowej potwierdzającej poprawność danych przechowywanych w systemie POL‑on (pomoc systemowa dotycząca obsługi tych oświadczeń znajduje się tu: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/oswiadczenie_rektora/start).

Szkolenia dotyczące tego tematu dostępne są w postaci filmów na stronie https://polon.nauka.gov.pl/polon/filmy-szkoleniowe

Sprawozdania powinny zostać uzupełnione i wysłane do GUS w systemie POL‑on do dnia 2018-01-31.