Powrót do listy

Drobna modyfikacja w imporcie masowym plików XML

W odpowiedzi na problem powielania się rekordów osób z różnymi atrybuami danych identyfikacyjnych, wynikający z masowego importu danych, prowadzimy prace nad rozszerzeniem sekcji osoba o dodatkowy, opcjonalny atrybut , znany z zatrudnienia i warunków zatrudnienia (UID). Umożliwi to jednoznaczną identyfikację osoby na podstawie identyfikatora technicznego. Identyfikator będzie można pobrać exportem plików XML. Zmiana stanowi przygotowanie do realizacji dedykowanej usługi sieciowej, umożliwiającej korygowanie i łączenie danych powielających się rekordów osób. 

Zmiana jest kompatybilna wstecz – wymagane będzie co najwyżej zwiększenie numeru schematu pliku walidującego. Wdrożenie produkcyjne nowej wersji XSD zaplanowane zostało na pierwszą połowę lutego.

Przy okazji informujemy również, że przygotowaliśmy nową usługę sieciową, umożliwiającą przekazywanie plików importowych z pominięciem interfejsu użytkownika.

Na stronach pomocy systemowej prezentujemy nowy wzór pliku oraz szczegółową specyfikację zmian.