Powrót do listy

Dostosowujemy studia wspólne do aktualnych przepisów 

W module Kierunki studiów udostępniliśmy nową funkcjonalność uzupełnienia i podłączenia kierunków do studiów wspólnych. Jest to pierwszy etap dostosowania studiów wspólnych do zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. 

Będzie on wymagał: 

  • od dotychczasowych uczelni prowadzących studia wspólne/raportujących do POL‑on weryfikacji poprawności danych po migracji (Uczelnie te mają domyślnie potwierdzone uczestnictwo w studiach wspólnych). 
  • od dotychczasowych uczelni współprowadzących studia wspólne/nieraportujących do POL‑on wprowadzenia kierunku do zestawienia swoich studiów i potwierdzenia uczestnictwa w studiach wspólnych. 

Dodanie kierunku przez uczelnie współprowadzące i potwierdzenie uczestnictwa w studiach wspólnych jest konieczne, aby można było zarejestrować nowych studentów studiów wspólnych. Dane powinny zostać uporządkowane przed złożeniem sprawozdań GUS, najpóźniej do 31 stycznia 2024 r. 

Więcej o dostosowaniu studiów wspólnych w module Kierunki studiów przeczytasz tutaj: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/studia-wspolne/