Powrót do listy

Dokumentacja API REST dla POL-on 2.0

Na portalu RAD-on opublikowane zostały specyfikacje techniczne (swagger) dla usług wymiany danych systemu POL‑on. W tym miejscu będzie na bieżąco publikowana informacja o stanie usług sieciowych dla obu wersji aplikacji (POL‑on 1 i POL‑on 2). Zgodnie z założeniami procesu migracji poszczególne moduły starego systemu będą wygaszane i przenoszone do nowej aplikacji.

Na początku następnego tygodnia opublikujemy aktualizację do dokumentacji przypadków użycia w kontekście wymiany danych z innymi systemami.

Zachęcamy również do zapoznania się z kodem źródłowym przykładowej aplikacji służącej do pobierania danych za pomocą usługi z systemu POL‑on 2. Zwracamy uwagę również, że do pobrania danych w rybie otwartym (bez konieczności logowania) z uwzględnieniem najszerszego zakresu oraz filtrowania przewidziany został dedykowany zestaw usług zintegrowanych na portalu RAD-on.