Powrót do listy

Dane kierownika projektu – edycja oraz korekta w module Projekty naukowe

Zwracamy uwagę, że w module Projekty naukowe tylko prawidłowo powiązane dane kierownika w projekcie z pracownikiem lub doktorantem, będą prawidłowo pobierane do SEDN i tym samym poddawane ewaluacji.

Prawidłowa ścieżka w przypadku jeśli:

1. Kierownik jest pracownikiem lub doktorantem Państwa jednostki należy dokonać jego powiązania z danymi wprowadzonymi do POL‑on. W tym celu po wprowadzeniu imienia i nazwiska należy użyć ikony lupy.

Powiązanie kierownika z pracownikiem lub doktorantem jednostki jest wymagane na potrzeby ewaluacji. Prawidłowe powiązanie można zweryfikować w atrybucie „Osoba szkolnictwa wyższego i nauki” która przyjmuje wartości pracownik, doktorant lub pracownik/doktorant.

W celu wyszukania kierownika możesz najpierw kliknąć w lupę, a dane osobowe wprowadzić w wyświetlone okno. Przeszukiwanie wykazu pracowników rozpocznie się po kliknięciu w przycisk „Szukaj”. System przeszuka Wykaz Pracowników i Osób ubiegających się o stopień doktora. Jeśli odnajdzie pasujące rekordy wyświetli je w odpowiedniej sekcji (Doktoranci, Pracownicy).

2. Kierownik jest spoza Państwa jednostki, należy wpisać ręcznie dane kierownika.

 

Szczegółowy opis wprowadzania danych jest umieszczony na stronie pomocy POL‑on.