Powrót do listy

Aktualizacja współczynników kosztochłonności w module Kierunki studiów

Informujemy, że w module Kierunki studiów zostały zaktualizowane współczynniki kosztochłonności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 kwietnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie współczynników kosztochłonności (Dz.U. 2023 poz. 777).

Więcej informacji na temat przechowywania współczynników kosztochłonności w systemie znajduje się tutaj: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-studiow-na-kierunku-wspolczynnik-kosztochlonnosci/

Aby uzyskać dostęp do przeglądu współczynników wymagane jest jednoczesne posiadanie jednej z ról INST_KIERUNKI_PODGLAD lub INST_KIERUNKI_ADM oraz jednej z ról INST_FIN lub INST_FIN_PODGLAD na poziomie uczelni.