Powrót do listy

Aktualizacja specyfikacji masowego importu w module Pracownicy

Dla modułu Pracownicy zaktualizowany został dokument Specyfikacja XSD.

Zmianie uległa wymagalność elementu prowadziBadania. Od tej pory wskazanie, czy pracownik prowadzi badania naukowe w oświadczonej dyscyplinie jest obligatoryjnie. Użytkownik musi świadomie określić wartość tego elementu jako „T” lub „N”.

W celu ograniczenia problemów z importem plików XML, struktura oraz wersja pliku XSD (8_2) nie zmieniły się.

Aktualna specyfikacja jest dostępna na stronach Pomocy POL‑on: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/specyfikacja-interfejsow-masowej-wymiany-danych-w-systemie-pol-on-w-wersji-2-0/ lub pod linkiem: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/08/pracownicy_XSD_8.3.pdf.