Powrót do listy

Aktualizacja dokumentacji importu w wersji 4.0

Zaktualizowaliśmy dokumentację importu masowego o następujące elementy:

 • W instrukcji importu:

  • Rozszerzenie instrukcji importu o przykładowe przypadki użycia w formie grafów oraz plików xml;
  • Doprecyzowanie typu pól <rocznyWymiarZajecDydakt>, <liczbaGodzinDydakt> oraz <minimumKadrowe> <liczbaGodzinZajecDydakt>;
 • W pliku XSD:

  • Usunięcie dziedziny i dyscypliny z sekcji studiów doktoranckich.
  • Zmiana nazwy elementu: kierunekId na studiaId w studiach doktoranckich;
 • Opis usług wywoływanych z poziomu XML przeniesiony do osobnego dokumentu;
 • Zmiana w słowniku obywatelstw. Identyfikacja obywatelstwa za pomocą dwuliterowego kodu (poprzednio liczba)

Zachęcamy Państwa szczególnie do zapoznania się z dokumentacją przypadków użycia, która powinna w znaczącym stopniu pomóc Państwu w przygotowaniu plików zgodnych z wymogami systemu POL‑on w nowej wersji.

Informujemy, że wdrożenie oprogramowania umożliwiającego import danych Studentów, Doktorantów, Pracowników według nowego schematu jest planowane w terminie 18 listopada w środowisku produkcyjnym oraz testowym (polon – demo). Termin realizacji został zaplanowany z uwzględnieniem  zapisu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Art. 29. pkt 1 nakładającym obowiązek zaraportowania przez Państwa wszystkich absolwentów, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż od roku 2014. Dodatkowo system POL‑on należy dostosować do zapisów rozporządzeń wykonawczych przekazujących na Rektorów uczelni obowiązek usuwania oraz oznaczania danych jako archiwalne ( na przykładzie § 8. 1. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014r w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów).