Powrót do listy

Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora

Nadawanie stopnia na nowych zasadach: • doktoranci
(kształcący się w szkołach doktorskich) • eksternistycznie

Pierwsza wersja usługi zostanie udostępniona pod koniec lutego. Wcześniej planowane jest zaprezentowanie aplikacji na środowisku demo.