Powrót do listy

Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora

Wdrożenie funkcjonalności informowania o upływającym 4-letnim terminie pobierania stypendium przez doktoranta