Powrót do listy

Wdrożenie nowej wersji POL-on 2.0 w warunkach produkcyjnych

Wdrożenie pierwszej wersji aplikacji POL‑on 2.0 w warunkach produkcyjnych.

Dotychczasowy system będzie systematycznie wygaszany. W pierwszej kolejności wyłączona zostanie edycja rejestrów, które nie znalazły się w nowej ustawie.

W inicjalnym uruchomieniu nowej aplikacji POL‑on 2.0 zostaną wdrożone moduły: administracja (role i uprawnienia), jednostki, kierunki studiów (etap 1 – uwzględniający inicjalną migrację danych). Moduły te będą zintegrowane z dotychczasowym systemem, co umożliwi płynną pracę w obu aplikacjach.