Powrót do listy

Umożliwienie złożenia przez pracowników nuakowych nowych oświadczeń

Dostosowanie systemu do nowych nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych w zakresie rejestracji oświadczeń.