Powrót do listy

Sprawozdawczość na potrzeby statystki publicznej

Udostępnienie przed nowym rokiem akademickim 2019/2020 pierwszych usług systemu: Jednostki oraz Kierunki studiów w celu uporządkowania struktury danych do założeń nowej ustawy. Wykonanie wstępnej migracji danych.