Powrót do listy

Sprawozdanie danych na potrzeby GUS oraz algorytmu podziału subwencji

W ramach okresu przejściowego wdrożenia nowej ustawy przewidywany termin na zasilenie rejestrów POL‑on w zakresie danych potrzebnych do policzenia statystyki publicznej (GUS) oraz algorytmu podziału subwencji przewidywany jest do końca marca 2020r.