Powrót do listy

Przebudowa modułu do zbierania danych o patentach na wynalazek

Przebudowa modułów do zbierania danych o patentach na wynalazek, których twórcą lub współtwórcą jest  pracownik podmiotu oraz danych dotyczących wzorów użytkowych oraz praw do ochrony odmian roślin. Dostosowanie w ramach przygotowania danych do potrzeb nowej ewaluacji. Nastąpi do końca lutego 2021r.