Powrót do listy

Pracownicy (Kary pracownicze)

  • edycja kar,
  • prezentacja kar w innych podmiotach, w których pracownik jest lub był zatrudniony,
  • walidacje dotyczące zatrudnienia pracownika z aktywną karą.