Powrót do listy

Nowy Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu

Udostępnienie nowej usługi systemu do zarządzania danymi o pracownikach naukowych, nauczycielach akademickich oraz innych osobach prowadządzych zajęcia w związku ze zmianami w ustawie. Wykonanie migracji danych z starej wersji systemu.