Powrót do listy

Nowy moduł Dane finansowe jednostki

  • nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe,
  • przychody z tytułu komercjalizacji wyników lub know-how,
  • źródła pochodzenia środków i wyniki finansowe.