Powrót do listy

Nowa Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych

W czerwcu-lipcu udostępnione zostaną w nowym systemie wersje formularzy:

  • sprawozdania z wykorzystania subwencji (czerwiec),
  • sprawozdania finansowego,
  • planu rzeczowo-finansowego,
  • sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-fnansowego.