Powrót do listy

Ewidencja Uczelni Niepublicznych w nowym systemie POL-on

Udostępnienie ewidencji w nowym systemie POL‑on wraz z udostępnienie zestawień ogólnodostępnych na platformie RAD-on.